Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 9

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €345.000,00
Onderhoud groenvoorzieningen €209.000,00
Verrekening uren handmatig €136.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 9

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 9

Onderhoud groenvoorzieningen

€209.000,00

Verrekening uren handmatig

€136.000,00

Totaal

€345.000,00