Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 9

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €199.000,00
Onderhoud groenvoorzieningen €120.000,00
Verrekening uren handmatig €79.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 9

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bomen wijk 9

Onderhoud groenvoorzieningen

€120.000,00

Verrekening uren handmatig

€79.000,00

Totaal

€199.000,00