Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 10

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.072.400,00
Onderhoud groenvoorzieningen €647.900,00
Verrekening uren handmatig €424.500,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 10

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 10

Onderhoud groenvoorzieningen

€647.900,00

Verrekening uren handmatig

€424.500,00

Totaal

€1.072.400,00