Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 10

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €18.324,59
Kostenverdeling lonen €568.104,34
Doorbelasting naar product -€549.779,75

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 10

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 10

Kostenverdeling lonen

€568.104,34

Doorbelasting naar product

-€549.779,75

Totaal

€18.324,59