Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 10a

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €6.800,00
Onderhoud groenvoorzieningen €3.800,00
Verrekening uren handmatig €3.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 10a

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 10a

Onderhoud groenvoorzieningen

€3.800,00

Verrekening uren handmatig

€3.000,00

Totaal

€6.800,00