Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Rekenkamer

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €445.798,33
Kostenverdeling lonen €372.233,17
Goederen algemene benodigdheden €3.000,00
Onderzoeks- en advieskosten €56.000,00
Huren onroerende zaken €1.000,00
Onkostenvergoeding via PIMS €5.000,00
Overige diensten €754,85
Kostenverdeling over.kosten €7.810,31

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Rekenkamer

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Rekenkamer

Kostenverdeling lonen

€372.233,17

Goederen algemene benodigdheden

€3.000,00

Onderzoeks- en advieskosten

€56.000,00

Huren onroerende zaken

€1.000,00

Onkostenvergoeding via PIMS

€5.000,00

Overige diensten

€754,85

Kostenverdeling over.kosten

€7.810,31

Totaal

€445.798,33