Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Griffie

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.209.878,50
Kostenverdeling lonen €1.124.498,15
Goederen algemene benodigdheden €7.000,00
Specifieke verbruiksgoederen €5.000,00
Onderhoud automatisering €4.000,00
Onderhoud inventaris €3.000,00
Huren onroerende zaken €3.000,00
Onkostenvergoeding via PIMS €9.000,00
Overige diensten €2.345,35
Verrekening uren handmatig €25.076,00
Kostenverdeling over.kosten €26.959,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Griffie

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Griffie

Kostenverdeling lonen

€1.124.498,15

Goederen algemene benodigdheden

€7.000,00

Specifieke verbruiksgoederen

€5.000,00

Onderhoud automatisering

€4.000,00

Onderhoud inventaris

€3.000,00

Huren onroerende zaken

€3.000,00

Onkostenvergoeding via PIMS

€9.000,00

Overige diensten

€2.345,35

Verrekening uren handmatig

€25.076,00

Kostenverdeling over.kosten

€26.959,00

Totaal

€1.209.878,50