Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : S VTH Projecten

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €79.035,02
Kostenverdeling handmatig €1.635,00
Verrekening uren handmatig €77.400,02

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : S VTH Projecten

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : S VTH Projecten

Kostenverdeling handmatig

€1.635,00

Verrekening uren handmatig

€77.400,02

Totaal

€79.035,02