Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : ISV ALG - Org/Progr.

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €11.244.401,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €8.048.101,00
Betaalde Subsidies €350.000,00
Expl.boeking dotatie reserve €2.325.000,00
Verrekening uren handmatig €521.300,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : ISV ALG - Org/Progr.

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : ISV ALG - Org/Progr.

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€8.048.101,00

Betaalde Subsidies

€350.000,00

Expl.boeking dotatie reserve

€2.325.000,00

Verrekening uren handmatig

€521.300,00

Totaal

€11.244.401,00