Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portefeuille Overige UVO 2.0

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€885.599,75
Betaalde Belastingen (stelpost) €9.000,00
OZB eigenaren €170.000,00
Rioolrechten €21.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€4.605,97
Servicekosten €64.916,00
Huren onroerende zaken €228.960,00
Verzekeringen €140.000,11
Afschrijving activa module €881.314,73
Toegerekende rente activa module €1.572.443,98
Onderlinge verrekeningen Debet -€188.400,00
Verrekening huren -€3.711.123,60
Verrekening serviceskosten -€69.105,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portefeuille Overige UVO 2.0

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portefeuille Overige UVO 2.0

Betaalde Belastingen (stelpost)

€9.000,00

OZB eigenaren

€170.000,00

Rioolrechten

€21.000,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€4.605,97

Servicekosten

€64.916,00

Huren onroerende zaken

€228.960,00

Verzekeringen

€140.000,11

Afschrijving activa module

€881.314,73

Toegerekende rente activa module

€1.572.443,98

Onderlinge verrekeningen Debet

-€188.400,00

Verrekening huren

-€3.711.123,60

Verrekening serviceskosten

-€69.105,00

Totaal

-€885.599,75