Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : PM VGB Algemeen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€453.100,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€453.100,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : PM VGB Algemeen

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : PM VGB Algemeen

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€453.100,00

Totaal

-€453.100,00