Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portef. Zorg VGB

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €730.634,21
Kostenverdeling lonen €131.766,69
Onderhoud gebouwen €544.776,00
Servicekosten €74.066,00
Doorbelasting naar product -€19.974,48

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portef. Zorg VGB

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portef. Zorg VGB

Kostenverdeling lonen

€131.766,69

Onderhoud gebouwen

€544.776,00

Servicekosten

€74.066,00

Doorbelasting naar product

-€19.974,48

Totaal

€730.634,21