Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portef. Overige VGB

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.028.330,91
Kostenverdeling lonen €199.715,99
Onderhoud gebouwen €840.570,00
Servicekosten €18.320,00
Doorbelasting naar product -€30.275,08

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portef. Overige VGB

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portef. Overige VGB

Kostenverdeling lonen

€199.715,99

Onderhoud gebouwen

€840.570,00

Servicekosten

€18.320,00

Doorbelasting naar product

-€30.275,08

Totaal

€1.028.330,91