Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : College van B&W

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €987.240,00
Kostenverdeling lonen €921.582,58
Goederen algemene benodigdheden €18.620,26
Specifieke verbruiksgoederen €10.000,00
Verzekeringen €6.362,57
Reis- en verblijfkosten dienstreizen €12.614,41
Representatiekosten €8.722,88
Overige diensten €9.337,30

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : College van B&W

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : College van B&W

Kostenverdeling lonen

€921.582,58

Goederen algemene benodigdheden

€18.620,26

Specifieke verbruiksgoederen

€10.000,00

Verzekeringen

€6.362,57

Reis- en verblijfkosten dienstreizen

€12.614,41

Representatiekosten

€8.722,88

Overige diensten

€9.337,30

Totaal

€987.240,00