Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bovengem. sw alg

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€3.046,61
Kostenverdeling lonen €123.514,20
Kostenverdeling over.kosten -€126.560,81

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bovengem. sw alg

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bovengem. sw alg

Kostenverdeling lonen

€123.514,20

Kostenverdeling over.kosten

-€126.560,81

Totaal

-€3.046,61