Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : G4 Samenwerking - Kantoor Brussel

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €91.500,00
Goederen algemene benodigdheden €93.500,00
Reis- en verblijfkosten dienstreizen €20.000,00
Inkomensoverdracht instelling/persoon €16.000,00
Onderlinge verrekeningen Debet -€38.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : G4 Samenwerking - Kantoor Brussel

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : G4 Samenwerking - Kantoor Brussel

Goederen algemene benodigdheden

€93.500,00

Reis- en verblijfkosten dienstreizen

€20.000,00

Inkomensoverdracht instelling/persoon

€16.000,00

Onderlinge verrekeningen Debet

-€38.000,00

Totaal

€91.500,00