Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Raad- en raadscomm.

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.142.886,49
Lasten voormalig personeel €10.000,00
Kostenverdeling lonen €1.396.074,65
Ingeleend personeel (stelpost) €54.100,00
Goederen algemene benodigdheden €10.000,00
Specifieke verbruiksgoederen €77.000,00
Accountantskosten €37.000,00
Onderhoud machines en installaties €7.500,00
Onderhoud automatisering €20.000,00
Overige communicatiekosten €44.000,00
Onderzoeks- en advieskosten €54.000,00
Overige uitbestede werkzaamheden €122.357,00
Huren onroerende zaken €48.000,00
Vergoedingen €425.000,00
Onkostenvergoeding via PIMS €5.000,00
Representatiekosten €8.500,00
Overige diensten €2.823,63
Fractiekosten €744.888,63
Afschrijving activa module €29.349,28
Toegerekende rente activa module €18.293,80
Verrekening uren handmatig €29.000,00
Kostenverdeling over.kosten -€0,50

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Raad- en raadscomm.

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Raad- en raadscomm.

Lasten voormalig personeel

€10.000,00

Kostenverdeling lonen

€1.396.074,65

Ingeleend personeel (stelpost)

€54.100,00

Goederen algemene benodigdheden

€10.000,00

Specifieke verbruiksgoederen

€77.000,00

Accountantskosten

€37.000,00

Onderhoud machines en installaties

€7.500,00

Onderhoud automatisering

€20.000,00

Overige communicatiekosten

€44.000,00

Onderzoeks- en advieskosten

€54.000,00

Overige uitbestede werkzaamheden

€122.357,00

Huren onroerende zaken

€48.000,00

Vergoedingen

€425.000,00

Onkostenvergoeding via PIMS

€5.000,00

Representatiekosten

€8.500,00

Overige diensten

€2.823,63

Fractiekosten

€744.888,63

Afschrijving activa module

€29.349,28

Toegerekende rente activa module

€18.293,80

Verrekening uren handmatig

€29.000,00

Kostenverdeling over.kosten

-€0,50

Totaal

€3.142.886,49