Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Dualisering

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €206.219,61
Onderhoud automatisering €24.219,61
Onderzoeks- en advieskosten €4.000,00
Overige rente lasten €10.000,00
Afschrijving activa module €50.000,00
Toegerekende rente activa module €8.000,00
Verrekening uren handmatig €110.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Dualisering

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Dualisering

Onderhoud automatisering

€24.219,61

Onderzoeks- en advieskosten

€4.000,00

Overige rente lasten

€10.000,00

Afschrijving activa module

€50.000,00

Toegerekende rente activa module

€8.000,00

Verrekening uren handmatig

€110.000,00

Totaal

€206.219,61