Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Ombudszaken

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €52.142,17
Lasten voormalig personeel €12.000,00
Kostenverdeling lonen €40.142,17

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Ombudszaken

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Ombudszaken

Lasten voormalig personeel

€12.000,00

Kostenverdeling lonen

€40.142,17

Totaal

€52.142,17