Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : S VTH Handhaving

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.337.576,93
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €18.797,50
Dienst - en werkkleding €21.930,50
Benzine €7.600,00
Onderhoud €45.634,00
Onderhoud vervoermiddelen €6.686,45
Onderhoud machines en installaties -€0,44
Onderzoeks- en advieskosten €23.497,50
Huren onroerende zaken €0,37
Huren roerende zaken €29.366,16
Licentiekosten en auteursrechten €167.027,00
Verzekeringen €0,30
Overige deskundigheidsbevordering pers -€511,14
Telefoon en internet -€0,19
Overige diensten €84.366,00
Afschrijving activa module €62.381,02
Toegerekende rente activa module €4.492,54
Kostenverdeling handmatig €333.106,00
Verrekening uren handmatig €2.529.473,29
Onderlinge verrekeningen Debet €3.730,07

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : S VTH Handhaving

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : S VTH Handhaving

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€18.797,50

Dienst - en werkkleding

€21.930,50

Benzine

€7.600,00

Onderhoud

€45.634,00

Onderhoud vervoermiddelen

€6.686,45

Onderhoud machines en installaties

-€0,44

Onderzoeks- en advieskosten

€23.497,50

Huren onroerende zaken

€0,37

Huren roerende zaken

€29.366,16

Licentiekosten en auteursrechten

€167.027,00

Verzekeringen

€0,30

Overige deskundigheidsbevordering pers

-€511,14

Telefoon en internet

-€0,19

Overige diensten

€84.366,00

Afschrijving activa module

€62.381,02

Toegerekende rente activa module

€4.492,54

Kostenverdeling handmatig

€333.106,00

Verrekening uren handmatig

€2.529.473,29

Onderlinge verrekeningen Debet

€3.730,07

Totaal

€3.337.576,93