Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : S VTH Automaten kortparkeren

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €2.446.815,05
Inhuur binnen de formatie €41.907,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €57.500,00
Benzine €140.300,00
Onderhoud €101.100,00
Onderhoud vervoermiddelen €7.575,00
Huren roerende zaken €50.000,00
Licentiekosten en auteursrechten €421.047,00
Verzekeringen €4.040,00
Juridische- en incassokosten €5.000,00
Expertise door derden €12.500,00
Overige diensten €56.459,00
Afschrijving activa module €1.130.438,00
Toegerekende rente activa module €93.423,00
Kostenverdeling handmatig €258,00
Verrekening uren handmatig €14.437,05
Onderlinge verrekeningen Debet €310.831,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : S VTH Automaten kortparkeren

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : S VTH Automaten kortparkeren

Inhuur binnen de formatie

€41.907,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€57.500,00

Benzine

€140.300,00

Onderhoud

€101.100,00

Onderhoud vervoermiddelen

€7.575,00

Huren roerende zaken

€50.000,00

Licentiekosten en auteursrechten

€421.047,00

Verzekeringen

€4.040,00

Juridische- en incassokosten

€5.000,00

Expertise door derden

€12.500,00

Overige diensten

€56.459,00

Afschrijving activa module

€1.130.438,00

Toegerekende rente activa module

€93.423,00

Kostenverdeling handmatig

€258,00

Verrekening uren handmatig

€14.437,05

Onderlinge verrekeningen Debet

€310.831,00

Totaal

€2.446.815,05