Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Budg.str Leidsche Ri

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€3.261.167,10
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€3.261.167,10

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Budg.str Leidsche Ri

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Budg.str Leidsche Ri

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€3.261.167,10

Totaal

-€3.261.167,10