Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : SP verrek. alg.reser

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €6.000.000,00
Expl.boeking dotatie reserve €6.000.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : SP verrek. alg.reser

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : SP verrek. alg.reser

Expl.boeking dotatie reserve

€6.000.000,00

Totaal

€6.000.000,00