Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Overige stelposten, overig

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €142.011,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €142.011,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Overige stelposten, overig

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Overige stelposten, overig

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€142.011,00

Totaal

€142.011,00