Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Stelp. Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €5.000.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €5.000.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Stelp. Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Stelp. Inkomensdeel Wet Werk en Bijstand

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€5.000.000,00

Totaal

€5.000.000,00