Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen REO stelposten

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€1.536.600,21
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€312.793,00
Verzekeringen -€13.826,00
Kostenverdeling handmatig €423.000,00
Verrekening uren handmatig €95.000,00
Onderlinge verrekeningen Debet -€1.727.981,21

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen REO stelposten

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen REO stelposten

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€312.793,00

Verzekeringen

-€13.826,00

Kostenverdeling handmatig

€423.000,00

Verrekening uren handmatig

€95.000,00

Onderlinge verrekeningen Debet

-€1.727.981,21

Totaal

-€1.536.600,21