Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen REO fin. Techn. Posten

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€8.532,00
Salarissen en sociale lasten (stelpost) €67.676,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€26.948,00
Overige communicatiekosten -€138.000,00
Toegerekende rente handmatig €88.000,00
Onderlinge verrekeningen Debet €740,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen REO fin. Techn. Posten

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen REO fin. Techn. Posten

Salarissen en sociale lasten (stelpost)

€67.676,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€26.948,00

Overige communicatiekosten

-€138.000,00

Toegerekende rente handmatig

€88.000,00

Onderlinge verrekeningen Debet

€740,00

Totaal

-€8.532,00