Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Stim.gebruik OV

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €36.022.000,00
Uitbestede investeringen €20.196.400,00
Kst voorber. en ontwerp inv. projecten €9.155.600,00
Expl.boeking dotatie reserve €7.000.000,00
Verrekening uren handmatig -€330.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Stim.gebruik OV

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Stim.gebruik OV

Uitbestede investeringen

€20.196.400,00

Kst voorber. en ontwerp inv. projecten

€9.155.600,00

Expl.boeking dotatie reserve

€7.000.000,00

Verrekening uren handmatig

-€330.000,00

Totaal

€36.022.000,00