Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bibliotheek Utrecht

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €13.304.591,39
Kostenverdeling lonen €132.283,68
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €40.967,65
Betaalde Subsidies €1.368.730,00
SIU Inkomensoverdrachten €11.784.478,20
Kostenverdeling over.kosten -€21.868,14

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bibliotheek Utrecht

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bibliotheek Utrecht

Kostenverdeling lonen

€132.283,68

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€40.967,65

Betaalde Subsidies

€1.368.730,00

SIU Inkomensoverdrachten

€11.784.478,20

Kostenverdeling over.kosten

-€21.868,14

Totaal

€13.304.591,39