Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Afvalstoffenheffing

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.735.326,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €663.642,00
Kapitaaloverdracht instelling/persoon -€340.520,00
Kwijtschelding belastingen €3.412.204,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Afvalstoffenheffing

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Afvalstoffenheffing

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€663.642,00

Kapitaaloverdracht instelling/persoon

-€340.520,00

Kwijtschelding belastingen

€3.412.204,00

Totaal

€3.735.326,00