Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Lucht Geluid en Externe Veiligheid

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.147.424,38
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €43.446,38
Onderhoud €4.706,00
Verrekening uren handmatig €1.099.272,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Lucht Geluid en Externe Veiligheid

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Lucht Geluid en Externe Veiligheid

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€43.446,38

Onderhoud

€4.706,00

Verrekening uren handmatig

€1.099.272,00

Totaal

€1.147.424,38