Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Begroting Luchtkwali

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€0,04
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€0,04

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Begroting Luchtkwali

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Begroting Luchtkwali

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€0,04

Totaal

-€0,04