Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Begroting Bodem

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €0,04
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €0,04

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Begroting Bodem

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Begroting Bodem

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€0,04

Totaal

€0,04