Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Wettelijk taak Bodem Bevoegd gezag

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €998.000,00
Ingeleend personeel (stelpost) €361.908,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €97.000,00
Verrekening uren handmatig €539.092,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Wettelijk taak Bodem Bevoegd gezag

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Wettelijk taak Bodem Bevoegd gezag

Ingeleend personeel (stelpost)

€361.908,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€97.000,00

Verrekening uren handmatig

€539.092,00

Totaal

€998.000,00