Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsplan Personele kosten

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €909.710,00
Onderhoud gronden en terreinen €727.554,00
Verrekening uren handmatig €182.156,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsplan Personele kosten

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsplan Personele kosten

Onderhoud gronden en terreinen

€727.554,00

Verrekening uren handmatig

€182.156,00

Totaal

€909.710,00