Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Subs. St. Utrecht Natuurlijk

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.792.033,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €625.249,00
Betaalde Subsidies €3.085.268,00
SIU Betaalde Subsidies €40.116,00
Expl.boeking dotatie reserve €41.400,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Subs. St. Utrecht Natuurlijk

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Subs. St. Utrecht Natuurlijk

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€625.249,00

Betaalde Subsidies

€3.085.268,00

SIU Betaalde Subsidies

€40.116,00

Expl.boeking dotatie reserve

€41.400,00

Totaal

€3.792.033,00