Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Utrechtse Energie

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.250.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €3.093.000,00
Verrekening uren handmatig €157.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Utrechtse Energie

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Utrechtse Energie

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€3.093.000,00

Verrekening uren handmatig

€157.000,00

Totaal

€3.250.000,00