Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Maatr Lucht/goederen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €8.523.510,00
Uitbestede investeringen €2.079.300,00
Kst voorber. en ontwerp inv. projecten €5.886.210,00
SIU Betaalde Subsidies €558.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Maatr Lucht/goederen

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Maatr Lucht/goederen

Uitbestede investeringen

€2.079.300,00

Kst voorber. en ontwerp inv. projecten

€5.886.210,00

SIU Betaalde Subsidies

€558.000,00

Totaal

€8.523.510,00