Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Strategie REO

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €72.303,83
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €167.303,83
Verrekening uren handmatig -€95.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Strategie REO

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Strategie REO

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€167.303,83

Verrekening uren handmatig

-€95.000,00

Totaal

€72.303,83