Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bestemmingsplannen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €2.003.188,81
Ingeleend personeel (stelpost) €30.360,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €51.220,00
Onderhoud €20.000,00
Onderzoeks- en advieskosten €25.607,81
Overige diensten €27.000,00
Verrekening uren handmatig €1.994.001,00
Onderlinge verrekeningen Debet -€145.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bestemmingsplannen

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bestemmingsplannen

Ingeleend personeel (stelpost)

€30.360,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€51.220,00

Onderhoud

€20.000,00

Onderzoeks- en advieskosten

€25.607,81

Overige diensten

€27.000,00

Verrekening uren handmatig

€1.994.001,00

Onderlinge verrekeningen Debet

-€145.000,00

Totaal

€2.003.188,81