Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Ruimtelijke plannen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €442.821,66
Ingeleend personeel (stelpost) €30.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €20.000,00
SIU Inkomensoverdrachten €75.000,00
Verrekening uren handmatig €317.821,66

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Ruimtelijke plannen

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Ruimtelijke plannen

Ingeleend personeel (stelpost)

€30.000,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€20.000,00

SIU Inkomensoverdrachten

€75.000,00

Verrekening uren handmatig

€317.821,66

Totaal

€442.821,66