Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Omgevingswet/beter bestemmen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.260.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €560.000,00
Verrekening uren handmatig €700.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Omgevingswet/beter bestemmen

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Omgevingswet/beter bestemmen

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€560.000,00

Verrekening uren handmatig

€700.000,00

Totaal

€1.260.000,00