Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Doelgroepenbel. Alg

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €899.284,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €38.000,00
SIU Inkomensoverdrachten -€101.000,00
Verrekening uren handmatig €962.284,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Doelgroepenbel. Alg

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Doelgroepenbel. Alg

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€38.000,00

SIU Inkomensoverdrachten

-€101.000,00

Verrekening uren handmatig

€962.284,00

Totaal

€899.284,00