Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Vergunningen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €7.634.051,35
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€5.191,00
Onderhoud €88.795,00
Overige diensten €529.413,00
Inkomensoverdracht GR €332.594,00
Kostenverdeling handmatig -€127.938,00
Verrekening uren handmatig €6.313.496,41
Onderlinge verrekeningen Debet €502.881,93
Kostenverdeling over.kosten €0,01

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Vergunningen

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Vergunningen

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€5.191,00

Onderhoud

€88.795,00

Overige diensten

€529.413,00

Inkomensoverdracht GR

€332.594,00

Kostenverdeling handmatig

-€127.938,00

Verrekening uren handmatig

€6.313.496,41

Onderlinge verrekeningen Debet

€502.881,93

Kostenverdeling over.kosten

€0,01

Totaal

€7.634.051,35