Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Handhaving

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €5.645.743,91
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€1,00
Goederen algemene benodigdheden €54.000,00
Onderhoud €35.504,00
Onderhoud vervoermiddelen €40.000,00
Huren roerende zaken €8.000,00
Licentiekosten en auteursrechten €40.000,00
Juridische- en incassokosten €80.000,00
Expertise door derden €62.000,00
Overige diensten €1.156.370,00
Inkomensoverdracht GR €907.239,00
Inkomensoverdracht overige overheden €245.030,00
Kostenverdeling handmatig -€43.533,00
Verrekening uren handmatig €3.026.680,26
Onderlinge verrekeningen Debet €34.454,63
Kostenverdeling over.kosten €0,02

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Handhaving

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Handhaving

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€1,00

Goederen algemene benodigdheden

€54.000,00

Onderhoud

€35.504,00

Onderhoud vervoermiddelen

€40.000,00

Huren roerende zaken

€8.000,00

Licentiekosten en auteursrechten

€40.000,00

Juridische- en incassokosten

€80.000,00

Expertise door derden

€62.000,00

Overige diensten

€1.156.370,00

Inkomensoverdracht GR

€907.239,00

Inkomensoverdracht overige overheden

€245.030,00

Kostenverdeling handmatig

-€43.533,00

Verrekening uren handmatig

€3.026.680,26

Onderlinge verrekeningen Debet

€34.454,63

Kostenverdeling over.kosten

€0,02

Totaal

€5.645.743,91