Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €2.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €2.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Gebiedsmanagement

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€2.000,00

Totaal

€2.000,00