Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : SO UV Act.

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €4.304.984,91
Kst voorber. en ontwerp inv. projecten €91.500,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €313.493,91
Overige communicatiekosten €117.350,00
Verrekening uren handmatig €3.612.641,00
Onderlinge verrekeningen Debet €170.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : SO UV Act.

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : SO UV Act.

Kst voorber. en ontwerp inv. projecten

€91.500,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€313.493,91

Overige communicatiekosten

€117.350,00

Verrekening uren handmatig

€3.612.641,00

Onderlinge verrekeningen Debet

€170.000,00

Totaal

€4.304.984,91