Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Vastgoedbeheer algem

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €157.280,29
Kostenverdeling lonen €1.073,52
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €4.852,81
Afschrijvingen (stelpost) €632.334,21
Afschrijving activa module -€216.562,53
Toegerekende rente activa module -€264.444,60
Kostenverdeling over.kosten €26,88

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Vastgoedbeheer algem

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Vastgoedbeheer algem

Kostenverdeling lonen

€1.073,52

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€4.852,81

Afschrijvingen (stelpost)

€632.334,21

Afschrijving activa module

-€216.562,53

Toegerekende rente activa module

-€264.444,60

Kostenverdeling over.kosten

€26,88

Totaal

€157.280,29