Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portefeuille Algemeen UVO 2.0

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €10.203.781,87
Kostenverdeling lonen €1.652.154,39
Betaalde Belastingen (stelpost) €535.490,60
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €7.850.116,84
Servicekosten €575.962,69
Onderlinge verrekeningen Debet -€203.455,53
Kostenverdeling over.kosten -€206.487,12

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portefeuille Algemeen UVO 2.0

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portefeuille Algemeen UVO 2.0

Kostenverdeling lonen

€1.652.154,39

Betaalde Belastingen (stelpost)

€535.490,60

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€7.850.116,84

Servicekosten

€575.962,69

Onderlinge verrekeningen Debet

-€203.455,53

Kostenverdeling over.kosten

-€206.487,12

Totaal

€10.203.781,87