Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portf Onderwijs (UCK& Bibliot) UVO 2.0

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €525.639,60
Betaalde Belastingen (stelpost) €4.000,00
OZB eigenaren €80.302,08
Rioolrechten €4.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €2.615,12
Servicekosten €4.119,00
Huren onroerende zaken €2.974,00
Verzekeringen €37.000,00
Afschrijving activa module €533.997,20
Toegerekende rente activa module €524.269,20
Verrekening huren -€651.306,00
Verrekening serviceskosten -€16.331,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portf Onderwijs (UCK& Bibliot) UVO 2.0

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portf Onderwijs (UCK& Bibliot) UVO 2.0

Betaalde Belastingen (stelpost)

€4.000,00

OZB eigenaren

€80.302,08

Rioolrechten

€4.000,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€2.615,12

Servicekosten

€4.119,00

Huren onroerende zaken

€2.974,00

Verzekeringen

€37.000,00

Afschrijving activa module

€533.997,20

Toegerekende rente activa module

€524.269,20

Verrekening huren

-€651.306,00

Verrekening serviceskosten

-€16.331,00

Totaal

€525.639,60